Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Είναι σχετικά εύκολο να δοθεί ένας ορισμός του Business Coaching. Σίγουρα θα εμπερικλείει έννοιες όπως «Συμβουλευτική Υπηρεσία», «Ολοκληρωμένη Διαχείριση», «Προγραμματισμός Αναγκών» κ.α. Το ουσιαστικό Business Coaching όμως ξεφεύγει από τα όρια της «στενής» υπηρεσίας προς τον πελάτη. Είναι το χτίσιμο της εμπιστοσύνης, η εδραίωση του αμοιβαίου σεβασμού, η συνέπεια των υπηρεσιών που οδηγούν σε μια μακρόχρονη και επιτυχημένη σχέση. Η σχέση αυτή, πάντοτε στηριζόμενη στις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη, είναι αυτή που οδηγεί στην ανέλιξη. Έχει εύκολες και ιδιαίτερες στιγμές, έχει λάθη και πρόοδο, έχει κόπο και αγάπη και στο τέλος οδηγεί στην επιτυχία.

Ας δούμε όμως τι έχουν να πουν οι πελάτες μας για αυτό: