Πολιτική απορρήτου

Α.

Ο ιστότοπος kastritsis.com ανήκει στην Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός Αθανασίου Μούση αριθμός 15), με ΑΦΜ 801270859 ΔΟΥ Ηρακλείου και αριθμό ΓΕΜΗ 153176427000 (στο εξής η Εταιρεία), τηλ. +30 6944 628 027, e-mail: info@kastritsis.com.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (στο εξής και Πολιτική) περιγράφει τις βασικές αρχές, εγγυήσεις και σκοπούς, σύμφωνα με τους οποίους η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αφορά όλους όσους περιηγούνται στον παρόντα ιστότοπο, χρησιμοποιούν τις πάσης φύσεως υπηρεσίες μας, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας μας, εγγράφονται σε τυχόν προγράμματα επιβράβευσης, συμμετέχουν σε έρευνες της Εταιρείας, αλληλοεπιδρούν με την Εταιρεία στα social media (σχόλια και αξιολογήσεις σε σελίδες μας), αξιολογούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας σε ιστοσελίδες τρίτων κλπ. Στις ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις η Εταιρεία μας δύναται να συλλέξει και επεξεργαστεί προσωπικά σας Δεδομένα.

Η Εταιρεία παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προσαρμόζει τις λειτουργίες του kastritsis.com, το λογισμικό που χρησιμοποιεί και τον τρόπο παροχής των προσφερόμενων υπηρεσιών της, στα εκάστοτε αυστηρά πλαίσια του νόμου, προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως, απολύτως, ανεξαιρέτως και υπευθύνως η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών – χρηστών του kastritsis.com.

Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ιδιωτική ζωή, καθώς και στο απόρρητο της επικοινωνίας των χρηστών του kastritsis.com, γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα στα πλαίσια του νόμου, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές διαδικασίες, προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, ήδη από τον σχεδιασμό των συστημάτων μας και εξ ορισμού.

Η Εταιρεία μας συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Η συλλογή γίνεται μέσω του παρόντος ιστοτόπου ή/και με άλλους τρόπους ως ανωτέρω (Cookies κλπ).

Η χρήση των προσωπικών δεδομένα που συλλέγουμε από και σε σχέση με το άτομό σας γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες της Εταιρείας, να μετράμε, αναλύουμε και βελτιώνουμε τις εν λόγω υπηρεσίες και λειτουργίες της και να τις βελτιώνουμε όπως και να βελτιώνουμε την εμπειρία σας μέσω των υπηρεσιών μας. Εάν κάνετε σύνδεση ή συνδέσετε έναν λογαριασμό υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας, ενδέχεται να μοιραστούμε το όνομα χρήστη, τη φωτογραφία και τα like σας, καθώς και τις δραστηριότητές και τα σχόλιά σας με άλλους χρήστες των υπηρεσιών της εταιρείας και με τους φίλους σας που σχετίζονται με την υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσής σας. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τα ίδια προσωπικά δεδομένα με τον πάροχο υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης  ή να σας στέλνουμε (μέσω email, SMS, τηλεφώνου, chat και μέσων κοινωνικής δικτύωσης) με την προηγούμενη  συγκατάθεσή σας, προσφορές, προωθητικές ενέργειες και άλλες εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες της Εταιρείας. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε ανώνυμα στοιχεία ή στοιχεία που δεν σας προσδιορίζουν πλέον προσωπικά, έστω και εμμέσως (π.χ. στατιστικές) για οποιονδήποτε σκοπό ή να τα κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη.

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 16 ετών. Ο ιστότοπος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπους που είναι τουλάχιστον 16 ετών ή μεγαλύτεροι. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μην χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε αυτόν τον ιστότοπο μέσω καμίας από τις δυνατότητές του και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 

Καμία συνειδητή συλλογή προσωπικών δεδομένων δεν γίνεται από τον ιστότοπο μας ως προς ανηλίκους. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες πλην ρητής συγκατάθεσης των ασκούντων την γονική μέριμνα του.

Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Β.

Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν ο νόμος, μας το επιτρέπει και κατά περίπτωση μπορεί και να μην απαιτεί την συγκατάθεση σας ως νόμιμη βάση: 

Ειδικότερα:

1) ‘Όταν πρέπει να εκτελέσουμε τη σύμβαση που ετοιμαζόμαστε να συνάψουμε ή έχουμε ήδη συνάψει με εσάς, 

2) Όταν είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας (ή τα συμφέροντα τρίτου) και τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων, 

3) Όταν πρέπει να συμμορφωθούμε με το νόμο ή μία κανονιστική υποχρέωση.

Και 4) Όταν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας να το πράξουμε σχετικά.

Η συναίνεση σας αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρεία μας.

Σε περίπτωση προωθητικής ενέργειας ή επικοινωνίας με εσάς θα ζητηθεί επίσης η συγκατάθεση σας την οποία επίσης μπορείτε να ανακαλέσετε πάντα.

Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους εκτός αν πρόκειται για: α) διαβίβαση ή γνωστοποίηση, που επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση, β) διαβίβαση που επιβάλλεται για την εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τα υποκείμενα των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν με την σύμβαση που θα συναφθεί (όπως: διαβίβαση σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές), γ) διαβίβαση που αφορά συνδεμένες εταιρείες, εταιρείες ομίλου της «ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» κλπ. Επίσης υφίσταται δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο στον οποίο έχουμε δικαίωμα να πουλήσουμε, διαβιβάσουμε ή συγχωνεύσουμε τμήματα της επιχείρησης ή της περιουσίας μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να μεταφέρονται στο μέλλον σε άλλες χώρες είτε εντός είτε εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  στα πλαίσια της φυσικής θέσης των διακομιστών μας  ή του εξυπηρετητή (server) φιλοξενίας του ιστότοπου και στα πλαίσια της λειτουργίας του ιστότοπου στην εταιρεία φιλοξενίας (hosting).  Σε κάθε περίπτωση, φροντίζουμε πάντα ώστε να υπάρχουν κατάλληλες και ενδεδειγμένες διασφαλίσεις που να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Γ.

Όλοι οι περιλαμβανόμενοι στον παρόντα δικτυακό τόπο σύνδεσμοι (hyperlinks), απλοί ή απώτεροι, οποιασδήποτε μορφής, όπως ενδεικτικά, οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ιστοσελίδες συνεργαζόμενων οργανισμών, εταιριών, καθώς και τα πλαίσια (frames), πληρούν τους όρους του νόμου και τοποθετούνται με τη συναίνεση των κατόχων-δικαιούχων των δικτυακών τόπων παραπομπής. Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις για ιστότοπους τρίτων, πρόσθετα και εφαρμογές. Εάν επιλέξετε ή ενεργοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις παραχωρείτε το δικαίωμα σε τρίτους να συλλέγουν ή να μοιράζονται δεδομένα για εσάς. Δεν ελέγχουμε τους ιστότοπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δικές τους δηλώσεις απορρήτου. Επομένως, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτές τις συνδέσεις ή όταν φεύγετε από τον ιστότοπό μας, προτείνουμε να διαβάζετε τη δήλωση απορρήτου αυτών των τρίτων

Δ.

Ο χρήστης – επισκέπτης του ιστότοπου έχει σειρά θεσμοθετημένων δικαιωμάτων και ειδικότερα: 

1) έχει δικαίωμα να ενημερώνεται και να ζητάει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του, 

2) έχει δικαίωμα να ζητήσει να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν τα προσωπικά δεδομένα του, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, 

3) έχει δικαίωμα να ζητήσει να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα του, 

4) έχει δικαίωμα να ζητήσει την προσωρινή ή οριστική διακοπή της επεξεργασίας όλων ή ορισμένων από τα προσωπικά δεδομένα του, 

5) έχει δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, 

6) έχει δικαίωμα να ζητήσει ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του.

Στην περίπτωση της άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων διευκρινίζεται ότι η άσκηση τους (διαγραφή, διακοπή επεξεργασίας εναντίωση επεξεργασίας), τίθεται υπό τον περιορισμό και την προϋπόθεση τα δεδομένα αυτά προσωπικού χαρακτήρα να μην είναι απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται ή υποβάλλονται κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία. Ειδικότερα η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αυτήν την περίπτωση θα συνεχίζει να γίνεται σε συμμόρφωση με τις νομικές, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, για στατιστικούς σκοπούς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Επίσης, ενδέχεται να μπορούμε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να διατηρήσουμε ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για τις επαγγελματικές ανάγκες μας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα είναι αδύνατον να διαγραφούν  τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα χωρίς να είναι αδύνατη και η συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, όσων και εφόσον έχουν τέτοια συλλεχθεί, απαιτεί μόνο ένα απλό αίτημα σας προς την ηλεκτρονική διεύθυνση info@kastritsis.com.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες προκειμένου να προβεί σε ταυτοποίηση του προσώπου σας όταν επιθυμείτε να προσπελάσετε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα μέτρο προστασίας που εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει.

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει ή να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πολιτική μας καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή της εκ μέρους σας της πολιτικής αυτής.

Η χρήση του ιστοτόπου και των παρεχόμενων εν αυτώ υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από εσάς της Πολιτικής Απορρήτου όπως και την παροχή της συγκατάθεσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων την οποία όπως αναλυτικά αναφέρετε παραπάνω έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.